Wednesday, 28 December 2011

Budėjimas

V-501 a. ,  ketvirtadieniais nuo 12 val.  iki 14 val.

Presentation requirements

15 slides (5-10 min.)

1- title slide (presenter‘s name)2- outline3- 14- contents

15- sources (APA style)Text per slide :v  No sentences

v  No periods/commas

v  Bulleted information

v  ~Max 7 lines;  ~4 words

v  Font size ~24 points

v  Colour – good contrast

Sources:

ü  APA style

ü  Picture source as text source

ü  Dictionaries

ü  Lithuanian texts
Tuesday, 27 September 2011

Skaitymo adresai

1. E-Commerce and E-Business
http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business

2. Principles of EConomics
http://en.wikibooks.org/wiki/Principles_of_Economics

Savarankiškai paruošti 2 temas

Vadybos samprata. Vadybos sąvoka ir objektas. Vadybos atsiradimas. Šiuolaikinė vadyba. Aplinkos vadyba organizacijoje (įmonėje) Vadybininkų hierarchija: aukščiausiosios, vidurinės ir žemesniosios įmonės valdymo grandžių vadybininkai ir jų atliekamos funkcijos.


Žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių sąvoka, žmoniškųjų išteklių valdymo principai, tikslai ir privalumai, priežastys, dėl kurių žmoniškųjų išteklių valdymas įmonėje yra būtinas.


Literatūros citavimo nuoroda:
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm