Tuesday, 27 September 2011

Skaitymo adresai

1. E-Commerce and E-Business
http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business

2. Principles of EConomics
http://en.wikibooks.org/wiki/Principles_of_Economics

Savarankiškai paruošti 2 temas

Vadybos samprata. Vadybos sąvoka ir objektas. Vadybos atsiradimas. Šiuolaikinė vadyba. Aplinkos vadyba organizacijoje (įmonėje) Vadybininkų hierarchija: aukščiausiosios, vidurinės ir žemesniosios įmonės valdymo grandžių vadybininkai ir jų atliekamos funkcijos.


Žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių sąvoka, žmoniškųjų išteklių valdymo principai, tikslai ir privalumai, priežastys, dėl kurių žmoniškųjų išteklių valdymas įmonėje yra būtinas.


Literatūros citavimo nuoroda:
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm